Balići

  Balici_1  
 

 

Selo Balći se nalazi istočno od centra općine i graniči sa Bučićima,Stojkovićima i Nević poljem. Ima četiri zaseoka:Čarići,Komardu.Gornji Balići,koje u najnovije vrijeme zovu Abesinija I Donji Balići. Postoji predanje da se selo prije zvalo Neretljaci i da su prvi doseljenici bili iz Hercegovine i po nekim indicijama ovo predanje nije daleko od istine.Po Mati Džaji  Balići su dobili ime od rijeći >balija< navodeći da su tu ranije živjeli Muslimani i da na njih podsjeća jos samo zapušteno tursko groblje. Ima tri izvora :Kula,Brizanac I Balićku vodu.Prvi je dobio ime po nekoj kuli koja se nalazila u neposrednoj blizini izvora, dok se za Brizanac prića  da je ljekovit i da pomaže kod bolesti  grla .Balićki potok je jedina tekućina  koja protiće kroz selo. Nalazi se ispod tri brda :Kuk,Gradina (iznad zaseoka Čarića) i Grad .Dok je jasno porijeklo prvog  imena brda dotle nazivi poslednja dva pokazuju da je ovo podrućje  bilo naseljeno i u dalekoj proslosti. Nažalost nisu saćuvani nikakvi ostaci koji bi nam pobliže  ukazivali na izgled i život na ovim mjestima .Ispod Gradine ima jedna ledina ,preko koje ide put, a vjerovatno je išao i u dalekoj prošlosti. Zove se Stražvica,što ukazuje da je tu nekoć  bila isturena straža koja je zaprećavala ulaz neželjenom došljaku.Na Gradini je bio ranije i izvor što je u davnoj prošlosti bio jedan od važniji uslova za žilavu i dugotrajnu obranu od neprijatelja

U tursko doba postojale su i dvije kule,veća je bila ona za koju smo spomenuli i po kojoj se zove jedan izvor  u selu,dok je druga bila na mjestu gdje je danas kuća Franje Kolara.U zaseoku Gornji Balići nalazi se lokalitet Selište i vjerovatno tu treba tražiti  poćetak novog naselja .Donji Balići su najmlađi zaseok a nastao je tek iza oslobođenja .Na lokalitetu Raskršće (u Donjim Balićima) pored puta nalazi se križ koji je tu postavljen 1929.godine ,a podignut je nekom Mlakić Markanu koji je na tom mjestu poginuo.Preko puta ovog lokaliteta nalazilo se veliko muslimansko geoblje na povrsini od 3500 m .To je ono (zapušteno )groblje koje spominje Džaja i koje je uništeno 1959.godine kada je na njemu podignuta današnja osmogodišnja škola.Veliki broj nišana je ugrađen u školu kao građevinski material.Ovo selo nalazilo se na pravcu jednog starog puta koji se zvao >čarsija <koji je vodio od Bugojčića  na lokalitet Mašeta i tu se račvao u dva pravca :jedan je išao na Veliku ili Bučićku ravan ,a drugi na Gornje Baliće .Kroz Baliće je prolazio i tzv. Henski put.Vjerovatno su se ova dva puta spajala u Gornjim Balićima  gje se na imanju porodice Palavra nalazi lokalitet Carina .Jeli ovo bio  dio neke znaćajne saobraćajne arterije ne bi se sa sigurnosču moglo tvrditi ,ali je poznato da je samo na takvim putevima  bila organizovana carinska služba .Katolicčko groblje na Komardi je relativno noviji spomenik,jer od stariji memorijalnih spomenika u njemu je saćuvano izuzetno malo.Mora se spomenuti i kapela  sa zvonikom visokim 8 metara .Unutrašnjost kapele je sasvim jednostavna.Gradnja kapele i zvonika započela je 1928.god.a čitav kompleks se nalazi ispod brda Gradina.U groblju se nalaze i posmrtni ostaci ujaka fra Franje Zubića .To je tzv.>Fra Franjin grob< .Fra Franjo Zubić je rođen 1822.god u Travniku u Ciganskoj mahali.Vjerovatno je potomak bosanske plemićke porodice Zubića.Školovan je u franjevačkom samostanu  Fojnica .Završio je studije filozofije i teologije,a svoje redovničke dužnosti obavljao je u Sokolinama ,Ivanjskoj,Bosanskoj Gradisci,Docu,Dobertićima,Gučoj Gori i na kraju u Bučićima gdje je u 49.godzivota umro.

Jedan put na tzv. >mladi utorak< dolaze ovamo bolesnici iz svih krajeva Bosne i svih vjera da hodočasteći njegov grob nađu lijeka svojoj bolesti.Oni na koljenima obilaze >Fra Franjin grob<.Na grobu se nalazi spomenik kojeg je izradio akademski slikar Ivan Ekert iz Travnika .Spomenik je postavljen 22.07 1928,a koštao je u ono vrijeme 100.000 dinara .Bista ne lići na Franju,jer je rađena po prićanju onih koji su ga poznavali.Groblje je i danas aktivno i nalazi se u dosta  dobrom stanju .Ovaj memorijalni spomenik obzirom na posjećivanje groba Fra Franje Zubica  za ozdravljenje dobio je pomalo mistićnu auerolu premda  u svojoj biti ima etnografski znaćaj.

Prema sacuvanoj agrarnoj toponomastici može se zakljućiti da je ovdje u periodu srednjovjekovne bosanske države bilo vlasteoske zemlje koja se obrađivala rabotom ili kulukom. To potvrđuju lokaliteti Zgon i Stup koji se nalaze u današnjim Donjim Balićima .Stanovnistvo je doseljenićko,a po popisi iz 1880.god u Balićima je bilo 38 kuća koje je nastanjivalo 281 žitelja i to svi katolićke vjere.Ovaj podatak potvđuje činjenicu  da je pomenuto muslimansko groblje bilo izuzetno staro.Po popisu iz 1910.godine vidi se da se broj kuća povećao na 54. a u njima je živjelo 349.stanovnika .Iza oslobođenja 1948.god u 88 kuća živjelo je 534 stanovnika da bi po popisu iz 1971.god u 175 domaćinstava živjelo cak 888 stanovnika.